Algemeen

Dit documentenoverzicht dient als ondersteuning bij het documentenbeheer van technische documenten en normbladen bij erkende installatiebedrijven en installatiebedrijven in bezit van een procescertificaat conform BRL 6000. Aan de hand van dit overzicht kan per vakdiscipline worden nagegaan welke normen of documenten vanuit de regelgeving (Bouwbesluit) of vanuit certificatie verplicht zijn. Ook kan worden nagegaan of de in bezit zijnde documenten nog actueel zijn. De informatie is per onderwerp gerangschikt waarbij is aangegeven of een document van toepassing is in het kader van het Bouwbesluit, de KOMO-Instal procescertificatie, de SCIOS certificatie, etc.

Aanvullingen en/of wijzigingen t.o.v. de voorgaande versie zijn aangegeven met een grijs raster achter de teksten. Opmerkingen, wijzigingen, aanvullingen of suggesties die de kwaliteit of volledigheid ten goede komen, kunnen aan de auteur Fred Vos doorgegeven.

Niet ingelogd

Gebruiker:
Wachtwoord: